Naar inhoud

Contact

studiedienst

Antwerpseweg 1
2440 GEEL


T 014 57 10 36
e-mail

Ijzeren Rijn

IOK gaf in 2009 het studiebureau Technum de opdracht een studie op te maken om de gevolgen van een eventuele heractivering van de IJzeren Rijn in beeld te brengen en om hiervoor milderende maatregelen aan te reiken. Deze studie werd begin 2010 afgerond en wordt sindsdien onder de aandacht gehouden van andere (overheids)instanties.

De studierapporten kunt u hieronder raadplegen.