Naar inhoud

Contact

DIFTAR

T 0800 97 687
e-mail

Hoe werkt DIFTAR?

Om te weten hoeveel afval je precies meegeeft, wegen we het restafval en gft bij de ophaling. Wegen is alleen mogelijk met een afvalcontainer die voorzien is van een gegevens-chip.

DIFTAR-containers

Ieder gezin in jouw gemeente heeft een grijze container gekregen voor het restafval en indien gewenst ook een groene container voor gft. In elke container zit een gegevens-chip.

Hoe wordt er gewogen?

Tijdens de ophaalronde wordt de container voor en na lediging gewogen. Uit het gewichtsverschil is de hoeveelheid afval die je meegeeft meteen gekend! Afval dat bij lediging in de container achterblijft, wordt dus NIET aangerekend.

Waarvoor dient de chip?

In de chip worden de volgende gegevens opgeslagen:

  •      adresgegevens
  •      containertype (restafval of gft) en containergrootte
  •      unieke code en uniek containernummer
  •      gegevens van de laatste 30 ledigingen (datum + gewicht)

Deze gegevens kunnen onmogelijk gewijzigd worden, zodat fraude te allen tijde uitgesloten is.

De afrekening gebeurt op basis van die gegevens. Een overzicht hiervan vind je op elke nieuwe betalingsuitnodiging.