Naar inhoud

Contact

studiedienst

Antwerpseweg 1
2440 GEEL


T 014 57 10 36
e-mail

studiedienst

Eén van de kerntaken van de studiedienst is het verzamelen, actualiseren en analyseren van gegevens en cijfermateriaal in functie van beleidsvoorbereiding. De studiedienst volgt daartoe van nabij de sociaal-economische evoluties in de Kempen op diverse beleidsdomeinen, onder meer demografie, huisvesting, onderwijs, openbaar vervoer, verkeersinfrastructuur, arbeidsmarkt en economie. Dit studiewerk kan aanleiding geven tot het nemen van concrete beleidsinitiatieven door de gemeentebesturen of door IOK en/of meegenomen worden in de argumentatie tijdens contacten met andere (overheids)instanties.

De studiedienst bereidt ook de beleidsplanning van IOK voor: jaarverslag, ondernemingsplan, meerjarenbeleidsplan...

Ook zorgt de studiedienst voor de informatievoorziening van Kempense gemeentebesturen via het IOK-Infomagazine, online communicatie (website, sociale media, extranet voor gemeentebesturen), perscontacten.

Er worden ook info- en studiemomenten georganiseerd voor de aangesloten besturen en andere streekpartners rond tal van beleidsthema’s.

De studiedienst neemt de coördinatie op van de streekpijler ‘Ruimte om te ondernemen en mobiliteit’ in het Streekplatform Kempen.

Tot slot levert de studiedienst ook op een aantal domeinen ondersteunend werk (administratief, logistiek…).