Naar inhoud

Contact

sorteren

T 014 56 27 75
e-mail

reportagereeks 'Schoon volk'

'Schoon volk' toont een blik achter de schermen van IOK Afvalbeheer

‘Iedere dag in de weer voor het afval van een half miljoen Kempenaren’

Vanaf zaterdag 9 februari kan je op RTV/TV Plus 12 weken lang meekijken achter de schermen van het Kempense afvalbeheer. Het ‘Schoon volk’ van IOK Afvalbeheer is iedere dag in de weer om de missie ‘Meer uit minder afval’ in de praktijk te brengen.

De Kempenaren hebben al jaren de laagste restafvalcijfers in Vlaanderen. Daarnaast zijn we ook sorteerkampioen. Door een goede sortering kunnen we beter recycleren of grondstoffen recupereren. ‘Meer uit minder afval’ vat dit perfect samen.

Iedere dag zijn 220 ophalers/chauffeurs en 72 recyclageparkwachters in de weer om dit in praktijk om te zetten. ‘Schoon volk’ toont een blik achter de schermen.

Heel wat aspecten van het Kempense afvalbeheer komen aan bod: het belang van juist sorteren, de aandacht voor de verkeersveiligheid, het reilen en zeilen op een recyclagepark, de rol van de afvalsteward, de recyclage van PMD en gft … .

Want onbekend is onbemind. Met deze reeks, die we met steun van Fost Plus maakten, hopen we ook bij de kijkers begrip en respect te creëren voor het beroep van afvalophaler en recyclageparkwachter. En samen de mooie resultaten vast te houden.

 Aflevering gemist? Bekijk ze hier