Naar inhoud

Samenstelling bestuursorganen

Op de algemene vergadering van 19 maart 2013 werden de bestuurders voor de raden van bestuur van IOK en IOK Afvalbeheer bekrachtigd. Als bijlage is de samenstelling van de raden van bestuur toegevoegd. Zij zullen dit mandaat uitoefenen voor de legislatuur 2013-2018.

In de raden van bestuur van 19 maart 2013 verkozen de bestuurders vervolgens een voorzitter, 2 ondervoorzitters en 6 leden voor het directiecomité IOK Afvalbeheer. Voor het directiecomité van IOK werd daarboven ook nog een vertegenwoordiger vanuit de Provincie gekozen

VOORZITTER

LEYSEN Johan

1ste ONDERVOORZITTER

JULLIAMS Bart

2de ONDERVOORZITTER

SELS Frank

LEDEN DIRECTIECOMITE NAMENS DE GEMEENTEN

BAETS Ward

HEYKANTS-JANSENS Josee

KNAEPS Tessa

SMANS Marc

VAN HIRTUM Guy

VLEUGELS Luc

LID DIRECTIECOMITE NAMENS DE PROVINCIE

MEEUS Michel