Naar inhoud

Contact

Milieu en energie

Antwerpseweg 1
2440 Geel


T 014 58 09 91
F 014 58 97 22
e-mail

Warmtemakelaar Kempen

Logo EFRO & EU

Is het vandaag nog verantwoord om aardgas te voorzien in een nieuwe verkaveling? En wat zijn dan de alternatieven? Wanneer is het aangewezen om een nieuwe verkaveling met een warmtenet uit te rusten en wanneer zijn individuele oplossingen de beste optie? Wat zijn de beschikbare hernieuwbare bronnen om een warmtenet te voeden? En hoe zorg ik als gemeente dat ook het bestaande gebouwenpatrimonium de shift naar hernieuwbaar kan maken?

Op deze vragen probeert IOK samen met Kelvin Solutions en Fluvius een antwoord te vinden in het project ‘Warmtemakelaar Kempen’. Het project krijgt subsidies van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en loopt van 1 september 2018 tot 30 november 2020.

Een warmteplan is een essentieel instrument om de transitie te maken van fossiele naar hernieuwbare gebouwenverwarming. Via warmtezonering wordt aangegeven hoe deze  transitie per zone zo efficiënt mogelijk kan gebeuren (collectief of individueel). Daarnaast gaat de nodige aandacht naar het beleidsmatig verankeren van dit plan, zodat alle beleidskeuzes op systematische wijze in de juiste richting worden gestuurd.  Vooral het instrumentarium van de ruimtelijke ordening biedt hiervoor krachtige kapstokken.

In een dense (vaak stedelijke) woonomgeving komen warmtenetten vaak in beeld als meest aangewezen optie, waar kleinere eilanden dan kunnen groeien tot een groter moedernet. Waar in andere regio’s vooral naar goedkope restwarmte gekeken wordt voor voeding van zon’ net, ligt in de Kempen de eerste focus op diepe geothermie als ‘goedkope’ en continu beschikbare warmtebron. Uit onderzoek van VITO blijkt immers dat er in het grootste deel van de Kempen potentieel is voor diepe geothermie, maar verdere gebiedsgerichte analyse van de ondergrond is nodig.

Al 5 Kempense gemeenten zetten intussen formeel de stap tot opmaak van een warmteplan en intussen werden ook al meerdere ‘warmte-bouwstenen’ in de praktijk gerealiseerd of opgestart.

Meer info

Voor meer info kan je vrijblijvend contact opnemen met het duurzaamheidsteam (duurzaamheidsteam@iok.be) of  T 014 56 27 86. 

Het project kadert binnen het engagement van de 29 Kempense gemeenten om hun CO2-uitstoot te verminderen tegen 2030. Meer informatie vind je op www.kempen2030.be.