Naar inhoud

Contact

Milieu en energie

Antwerpseweg 1
2440 Geel


T 014 58 09 91
F 014 58 97 22
e-mail

Wat is de Vlaamse energielening?

Vlaamse energielening

Energie verbruiken neemt vandaag een grote hap uit het gezinsbudget. Toch kan je flink besparen op de energiefactuur door te investeren in maatregelen die het energieverbruik verminderen. Het isoleren van de woning, het vervangen van een oude stookketel door een condensatieketel, het gebruik van hoogrendementsbeglazing, … het zijn allemaal maatregelen die er voor zorgen dat je heel wat minder energie verbruikt en je factuur drastisch daalt.

Deze investeringen kosten echter ook geld en dat budget heb je niet altijd direct voorhanden. Daarom kan je nu lenen om energiebesparende investeringen aan de woning uit te voeren. Via IOK in samenwerking met de deelnemende gemeenten kan je lenen aan 2% (2% JKP) voor energiebesparende maatregelen. Het geld wordt ter beschikking gesteld via het Vlaams Energie Agentschap (Vlaams Gewest). Met de investeringen die je doet, zal je energiefactuur snel dalen.

Er kan een maximum geleend worden van 15.000 euro en de termijn van terugbetaling bedraagt 8 jaar.

Je kan, indien je het financieel moeilijk hebt, onder bepaalde voorwaarden een renteloze lening aangaan (0% JKP). Dan is de termijn voor terugbetaling maximum 10 jaar. Aan minstens één van onderstaande voorwaarden is dan te voldoen:

  • Alle gezinsleden hebben verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje van het ziekenfonds eindigt op 1);
  • Personen die aan de voorwaarden voldoen om een OCMW verwarmingstoelage te ontvangen, met name huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan 18.363,39 euro, verhoogd met 3.399,56 euro per persoon ten laste. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning;
  • Personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
  • Personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;
  • Particulieren die hun woning verhuren via een SVK (sociaal verhuurkantoor);
  • Beschermde afnemers (personen met een sociaal tarief voor gas en elektriciteit);
  • Huishoudens met een jaarlijks gezamenlijk belastbaar inkomen tot en met 30.640 euro (aanslagbiljet 2016, inkomsten 2015).

Ook niet-commerciële instellingen en coöperatieve vennootschappen kunnen onder bepaalde voorwaarden een energielening aan 1% afsluiten. Hun termijn van terugbetaling is maximum 10 jaar. Ze zijn echter wel verplicht een bankwaarborg aan te gaan bij hun bank ter dekking van een derde van het ontleende bedrag en een akte van hoofdelijke en ondeelbare borgstelling te tekenen.

Meer info
Ellen Vanhoudt, Tel 014 57 42 79 (van 9u30 tot 12u00 - van 13u00 tot 16u00)
ellen.vanhoudt@iok.be
IOK, Antwerpseweg 1, 2440 Geel (enkel op afspraak)