×

Kies uw gemeente/straat

We geven je graag informatie op maat.
Selecteer hier jouw gemeente en straat.

Kies je gemeente/straat

Jouw gemeente niet in deze lijst?

Bent je op zoek naar ‘onderwijs en vorming’, geef dan het adres van je school in.

Voor alle andere bezoekers die niet een gemeente uit de werkingsgebied van IOK en IOK Afvalbeheer wonen of werken, geef ‘Geel’ en ‘Antwerpseweg’ in.

        Vacatures  /  Contact          

Intercommunaal examen

Al sinds 1967 worden de leerlingen van het 1ste tot en met het 6de leerjaar jaarlijks getest over 1 aspect uit de leerplannen lager onderwijs. Alle Kempense lagere scholen, vanuit de verschillende onderwijsnetten, kunnen deelnemen. Het examen vindt naar jaarlijkse traditie plaats tijdens de 1ste week van juni. De voorgaande jaren kwamen uiteenlopende thema’s aan bod als begrijpend lezen, bronnen raadplegen, afvalbeheer, natuur, hoofdrekenen, luisteren en meetkunde.

De overheid verwacht dat lagere scholen zodanig werken dat zoveel mogelijk leerlingen de eindtermen bereiken (minimumdoelen op het einde van het 6de leerjaar). Om deze eindtermen te halen wordt in de verschillende onderwijsnetten gewerkt met leerplannen waarin wordt opgesomd wat de leerlingen op het einde van elk leerjaar moeten kennen en kunnen. Met de IOK-toets kunnen de scholen voor zichzelf uitmaken of ze voldoende aandacht hebben gegeven aan wat de overheid van hen verwacht. Door te kijken naar de resultaten van de leerlingen kunnen ze ook nagaan of hun aanpak goed was en of de kinderen die leerinhouden inderdaad voldoende hebben verworven.

Het intercommunaal examen wordt per leerjaar opgesteld door een werkgroep van deskundigen. De resultaten van de deelnemende scholen worden centraal door IOK verwerkt. Scholen kunnen zo de resultaten van hun eigen leerlingen vergelijken met een regionaal gemiddelde. Deze benchmark moet de leerkrachten stimuleren om de lat hoog te blijven leggen. Met dat doel stelt de werkgroep jaarlijks ook een didactische reader ter beschikking aan de scholen waarin pedagogisch-didactische tips en suggesties voor de leerkrachten worden opgenomen. Deze tips kunnen gebruikt worden om het getoetste thema binnen het leergebied een duidelijke plaats te geven.

Op deze manier wil IOK de scholen ondersteunen in het didactisch handelen en blijvend stimuleren tot kwaliteitsverbetering van hun onderwijs. Ook de scholen blijken de aanpak waardevol te vinden.

In aanloop naar het intercommunaal examen organiseert IOK in samenwerking met PVK (Pedagogisch Vormingsinstituut voor de Kempen) jaarlijks inhoudelijk-didactische vormingen over het leerdomein dat in de toets centraal staat. Daarin worden inzichten uit wetenschappelijk onderzoek gekoppeld aan de dagelijkse klaspraktijk. Leerkrachten van scholen die inschrijven voor het intercommunaal examen kunnen vrijblijvend deze gratis vorming volgen.