×

Kies uw gemeente/straat

We geven je graag informatie op maat.
Selecteer hier jouw gemeente en straat.

Kies je gemeente/straat

Jouw gemeente niet in deze lijst?

Bent je op zoek naar ‘onderwijs en vorming’, geef dan het adres van je school in.

Voor alle andere bezoekers die niet een gemeente uit de werkingsgebied van IOK en IOK Afvalbeheer wonen of werken, geef ‘Geel’ en ‘Antwerpseweg’ in.

T 014 58 09 91        Vacatures  /  Contact          

Intercommunaal examen 2021

Over de toets begrijpend lezen

Het intercommunaal examen 2021 gaat over het domein begrijpend lezen.

Informatie over het praktische verloop:

 • De toets dient afgenomen te worden in de periode van 3 tot 11 juni 2021.
 • In de loop van de maand mei 2021 bezorgen we aan de deelnemende scholen de instructies bij de toetsen. Zo heb je als school voldoende tijd om de toetsen voor te bereiden.
 • De toetsenformulieren en correctiesleutels worden eind mei in gedrukte vorm aan de scholen bezorgd. Alle andere begeleidende documenten worden digitaal ter beschikking gesteld, ten laatste op 1 juni 2021.
 • De resultaten van de toets moeten ten laatste op 18 juni 2021 via de website van IOK overgemaakt worden (meer info daarover in de instructies).
 • Kostprijs van deelname aan het intercommunaal examen bedraagt 0,30 euro per leerling en dit in alle leerjaren.

De inschrijvingen voor het intercommunaal examen zijn afgesloten.

 • Bij de inschrijving vragen wij je om een centraal e-mailadres voor je school in te vullen. Dit e-mailadres gebruiken wij om alle digitale documenten van de toets te bezorgen. Bedoeling is dat vanuit dit e-mailadres de informatie verder wordt verspreid naar alle betrokken leerkrachten. Gelieve bijgevolg een e-mailadres door te geven dat goed opgevolgd wordt.
 • Voor de start van de IOK-toets vragen wij de scholen om een ‘brief aan de ouders’ mee te geven met de kinderen, zodat ouders geïnformeerd worden over de IOK-toets. Heel wat scholen werken ondertussen met een digitaal platform voor hun communicatie met ouders. Om papierverspilling te voorkomen willen wij deze scholen vragen om de ‘brief aan de ouders’ via dit platform te verspreiden. Als jouw school de brief nog in gedrukte vorm wilt ontvangen, kan je dit bij de inschrijving aanduiden.

Over de bijhorende vorming begrijpend lezen

Ook dit schooljaar kunnen de leerkrachten van scholen die zich inschrijven voor het intercommunaal examen 2021 inhoudelijk-didactische vormingen volgen over het leerdomein dat in de toets centraal staat. Dit is echter geen verplichting. Een school kan zich dus ook inschrijven voor het intercommunaal examen zonder deel te nemen aan de vorming.

De vorming wordt georganiseerd door PVK (Pedagogisch Vormingsinstituut voor de Kempen).

PVK-vorming: inhoudelijk

Lezen was volop in de media en daardoor ook onderwerp van gesprek in heel wat leraarskamers. De resultaten van het recente PIRLS-onderzoek gaven aan dat het gemiddelde niveau van begrijpend lezen bij leerlingen in Vlaanderen daalde. 

We zoomen tijdens de vorming in op de factoren die ertoe bijdragen om tot effectief onderwijs in begrijpend lezen in de klas te komen.

In deze vorming koppel je inzichten uit wetenschappelijk onderzoek aan je dagelijkse klaspraktijk: 

 • doelen aan teksten verbinden; 
 • lezen aan praktische activiteiten koppelen; 
 • autonomie van leerlingen activeren; 
 • interesse en verbondenheid van leerlingen aanspreken; 
 • succeservaringen laten opdoen.    

 M.a.w. hoe creëer je een motiverende leesomgeving op je school? 

 Tijdens deze vorming leer je:

 • doelgericht werken aan begrijpend lezen; 
 • praktische activiteiten om je les begrijpend lezen op te bouwen; 
 • motiverende en activerende werkvormen om in de klas te hanteren.

PVK-vorming: praktisch

 •  Deelname aan deze vorming kan enkel indien de school ook ingeschreven is voor het intercommunaal examen 2021.
 • Er worden 3 sessies georganiseerd waarbij specifiek wordt ingezoomd op enkele leerjaren. Ook voor leerkrachten van de 3de kleuterklas is er een aanbod.

Maandag 25 januari 2021 - vorming voor 3de kleuterklas en 1ste leerjaar 
Dinsdag 26 januari 2021 - vorming voor 2de, 3de en 4de leerjaar 
Donderdag 28 januari 2021 - vorming voor 5de en 6de leerjaar

 • Tijdstip van de sessies: 13.30 uur - 16 uur
 • Deelname aan de vorming is gratis.
 • Omwille van de geldende coronamaatregelen heeft de lesgever beslist om de vormingen online te laten plaatsvinden.
 • De ingeschreven deelnemers zullen vooraf via e-mail een link naar Microsoft Teams ontvangen om de vorming te kunnen volgen. 

De inschrijvingen voor het intercommunaal examen zijn afgesloten.