×

Kies uw gemeente/straat

We geven je graag informatie op maat.
Selecteer hier jouw gemeente en straat.

Kies je gemeente/straat

Jouw gemeente niet in deze lijst?

Bent je op zoek naar ‘onderwijs en vorming’, geef dan het adres van je school in.

Voor alle andere bezoekers die niet een gemeente uit de werkingsgebied van IOK en IOK Afvalbeheer wonen of werken, geef ‘Geel’ en ‘Antwerpseweg’ in.

        Vacatures  /  Contact          

PVK Pedagogisch Vormingsinstituut voor de Kempen

Het PVK participeert aan en organiseert ieder jaar vormings- en nascholingsactiviteiten voor directies, beleidsondersteuners, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders en leerkrachten uit het basis- en secundair onderwijs.

Het PVK wil ook een ondersteuning bieden aan de gemeenten op het vlak van onderwijs. Waar schaalgrootte en nabijheid versterkend of ondersteunend kunnen zijn voor wat in plaatselijke netwerken gebeurt, wil het PVK voor overleg zorgen.