×

Kies uw gemeente/straat

We geven je graag informatie op maat.
Selecteer hier jouw gemeente en straat.

Kies je gemeente/straat

Jouw gemeente niet in deze lijst?

Bent je op zoek naar ‘onderwijs en vorming’, geef dan het adres van je school in.

Voor alle andere bezoekers die niet een gemeente uit de werkingsgebied van IOK en IOK Afvalbeheer wonen of werken, geef ‘Geel’ en ‘Antwerpseweg’ in.

        Vacatures  /  Contact          

Vormingen

VORMINGEN SCHOOLJAAR 2021-2022

PVK richt korte vormingen in voor leerkrachten en andere professionals werkzaam in het basisonderwijs en secundair onderwijs. De thema’s zijn uiteenlopend, maar gericht op vernieuwende inzichten in onderwijs of opvoeding.

Deelname is gratis.  Inschrijven is verplicht. (Opgelet: U kunt maar voor 1 persoon tegelijk inschrijven en doet dit best met uw eigen emailadres) 

Enkele vormingen gaan online door, andere live. Als de vorming online doorgaat, krijgen de ingeschrevenen enkele dagen voor de vorming een code door, waarmee ze op het moment zelf kunnen inloggen en de vorming van thuis uit kunnen volgen.

(De vormingen worden niet opgenomen en kunnen niet achteraf bekeken worden.)

Van onmacht naar kracht. Werken aan weerbaarheid - Online

Van onmacht naar kracht. Werken aan weerbaarheid - Online

Maandag 17 januari 2022, 19.30-21.30 uur

Spreker Hilde Leonard

Omschrijving 

Sta je soms met je mond vol tanden bij kritiek van een collega of ouder? Voel je je soms dom en machteloos door een reactie van een leerling? Start je soms met lood in je schoenen aan een oudercontact? Word je soms zo boos dat je geen woord meer door je keel krijgt? Ga je soms twijfelen aan je eigen capaciteiten in conflicten met leerlingen ouders of collega's?

In deze lezing gaan we op zoek naar een innerlijk kompas, van waaruit je goed voor jezelf kan zorgen in interactie met leerlingen, collega's en ouders. Een kompas helpt je om weerbaar te reageren als anderen over je grens gaan, vanuit kracht i.p.v. macht. We helpen je moed vinden om op een respectvolle én duidelijke begrenzende manier te handelen, ook als de ander over je grens blijft gaan. We helpen je de kracht vinden om vol te houden, ook in de moeilijkste situaties.

Hilde Leonard zal in deze lezing putten uit haar rijke ervaring in de begeleiding van leerkrachten en schoolteams. Hopelijk word je geprikkeld om zélf met de aangereikte ideeën aan de slag te gaan. Nieuwsgierig? Neem gerust al een kijkje op www.hildeleonard.be

Doelgroep Alle onderwijspersoneel uit alle onderwijsniveaus

Locatie Online

Sterk bij STOS (Spraak en -taalontwikkelingsstoornis) - Online

Sterk bij STOS (Spraak en -taalontwikkelingsstoornis) - Online

Maandag 24 januari 2022 19.30-21.30 uur

Spreker Sigrid Seeldrayers

Omschrijving 

Een leerling met STOS in de klas leidt vaak tot heel wat vragen en onzekerheden. Dit is volkomen normaal. De onmacht van het kind raakt ook de leerkracht en dit zowel gevoelsmatig als naar handelen toe. Toch is dit niet nodig, er zijn heel wat zaken die je kan doen om het welbevinden en de taalontwikkeling van jouw leerling te stimuleren.

Als logopediste en ondersteuner deel ik graag een stukje van mijn kennis en ervaringen met jullie. Tijdens deze vorming wil ik jullie meenemen in het STOS-verhaal : Wat is het, hoe herken ik het, wat kan ik doen om de leerling te helpen en wie kan mij als leerkracht hierbij helpen?

Een beetje theorie is nodig om de STOS-problematiek te kaderen, maar we gaan vooral veel praktijkvoorbeelden bespreken en concrete handvatten aanreiken waarmee je alvast aan de slag kan. Op die manier sta jij straks ‘Sterk bij STOS’.

Doelgroep Kleuterleid(st)ers en leerkrachten van de eerste graad lager onderwijs

Locatie Online

Preventief werken met jongeren rond middelengebruik? De moeite waard! - Live

Preventief werken met jongeren rond middelengebruik? De moeite waard! - Live

maandag 31 januari 2022, 19.30-21.30 uur

spreker Inge Truyens

omschrijving 

Tijdens deze lezing trachten we stil te staan bij middelengebruik en tieners/ het tienerbrein en hoe in te spelen op de attitudes van jongeren in het kader van drugpreventie.

Welke methodieken/technieken kunnen worden ingezet om tieners zo adequaat mogelijk (preventief) te begeleiden en hoe kan dit alles worden ingebed in een onderbouwd alcohol en drugbeleid.

doelgroep Leerkrachten, opvoeders en leerlingbegeleiders secundair onderwijs

locatie Thomas More, Turnhout

Observeren en breed evalueren bij kleuters - Live

Observeren en breed evalueren bij kleuters - Live

maandag 7 februari 2022 19.30-21.30 uur

spreker Jelke Hanselaer (CEGO)

omschrijving 

Om kleuters te evalueren is het nodig dat we ze goed kennen, echt kennen en vooral heel breed kennen. Om een volledig beeld van hen te vormen, is het nodig dat we de totale persoon en de totale ontwikkeling in kaart brengen. We mogen daarbij niet focussen op deelvaardigheden, maar juist op alle competenties in alle volledigheid.
Als we kijken naar ontwikkeling, vertrekken we sowieso altijd vanuit welbevinden en betrokkenheid.

doelgroep Leerkrachten kleuteronderwijs

locatie Thomas More, Turnhout