×

Kies uw gemeente/straat

We geven je graag informatie op maat.
Selecteer hier jouw gemeente en straat.

Kies je gemeente/straat

Jouw gemeente niet in deze lijst?

Bent je op zoek naar ‘onderwijs en vorming’, geef dan het adres van je school in.

Voor alle andere bezoekers die niet een gemeente uit de werkingsgebied van IOK en IOK Afvalbeheer wonen of werken, geef ‘Geel’ en ‘Antwerpseweg’ in.

T 014 58 09 91        Vacatures  /  Contact          

Vormingen

VORMINGEN SCHOOLJAAR 2020-2021

PVK richt korte vormingen in voor leerkrachten en andere professionals werkzaam in het basisonderwijs en secundair onderwijs. De thema’s zijn uiteenlopend, maar gericht op vernieuwende inzichten in onderwijs of opvoeding.

Deelname is gratis.  Inschrijven is verplicht. (Opgelet: U kunt maar voor 1 persoon tegelijk inschrijven en doet dit best met uw eigen emailadres) 

Enkel de vorming van 19 oktober zal live doorgaan in de gebouwen van Thomas More te Turnhout.

De andere vormingen gaan online door. De ingeschrevenen krijgen enkele dagen voor de vorming een code door, waarmee ze op het moment zelf kunnen inloggen en de vorming van thuis uit kunnen volgen. Ook kunnen er online vragen gesteld worden.

(De vormingen worden niet opgenomen en kunnen niet achteraf bekeken worden.)

Van moetivatie naar goesting in het onderwijs - VOLZET

Van moetivatie naar goesting in het onderwijs - VOLZET

Maandag 19 oktober 2020, 19.30-21.30 uur

 

Spreker Branko Vermote (UGent)

Omschrijving Taken maken, aandachtig zijn in de les, de afspraken respecteren,…
Leerlingen zijn er niet altijd even enthousiast voor en kunnen er soms 
moeilijk toe bewogen worden. Hoe kunnen we hen motiveren om hun studies 
goed aan te pakken? Hoe worden ze voor hun schoolwerk geprikkeld en 
geboeid en moeten we niet voortdurend achter hun veren zitten? 
Gebaseerd op de Zelf-Determinatie Theorie geeft Branko Vermote je in deze 
interactieve lezing meer inzicht in het begrip motivatie en hoe je hier als 
leerkracht op kunt inspelen. Ook concrete tips en praktijkgerichte 
voorbeelden komen aan bod die jouw lespraktijk verder kunnen inspireren. 
Wil je bovendien graag weten welke motiverende lesgeefstijl je hanteert? 
Ben je benieuwd naar jouw sterke- en eventuele verbeterpunten? 
Surf dan naar www.tinyurl.com/motiveren en vul de vragenlijst in. Nadien ontvang je 
jouw individueel profiel dat je kunt downloaden. We willen je vragen dit 
profiel bij te houden en mee te nemen naar de lezing, want we gaan in deze 
interactieve lezing met het motiverend profiel aan de slag.

Doelgroep Leerkrachten secundair onderwijs, maar leerkrachten lager onderwijs zijn zeker welkom

Locatie Thomas More, Turnhout

Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet op school: een praktische vertaling - online

Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet op school: een praktische vertaling - online

Maandag 18 januari 2021 19.30-21.30 uur

Spreker Hilde Leonard (NAGV)

Omschrijving Het gedachtegoed Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet (NAGV) van Haim 
Omer vindt langzaam zijn weg naar het Vlaamse onderwijs. NAGV versterkt 
schoolteams in hun rol als gezagsfiguur, en helpt hen om dat op een 
verbindende én krachtige manier te doen. 

In deze lezing laten we zien hoe Nieuwe Autoriteit in de praktijk van een 
school een verschil kan maken. Hoe zet je de basishouding neer in de klas 
en tijdens toezichten? Hoe helpt NAGV je om te reageren op ongewenst 
gedrag? Wat leert het gedachtegoed ons over de relaties met collega’s en 
ouders? Hoe helpt NAGV ons om niet te verdwalen in tientallen regels en 
bijhorende strafmaten? Welke tools kunnen we inzetten bij aanhoudend 
onacceptabel gedrag? Hoe helpt dit kader ons volhouden in de moeilijkste situaties?

Hilde Leonard zal in deze lezing putten uit haar rijke ervaring in de 
begeleiding van leerkrachten en schoolteams. Hopelijk word je geprikkeld 
om zélf met het gedachtegoed aan de slag te gaan.


Nieuwsgierig? Neem gerust al een kijkje op www.NAGVopschool.be.

Doelgroep Alle onderwijspersoneel uit alle onderwijsniveaus

Locatie Thomas More, Turnhout

Constructief omgaan met moeilijk gedrag - online

Constructief omgaan met moeilijk gedrag - online

maandag 1 februari 2021, 19.30-21.30 uur

spreker Evelien Krijn (CEGO)

omschrijving 

Van leerkrachten wordt verwacht dat zij kunnen omgaan met kleuters met moeilijk gedrag in hun kleuterklas.   Dit is echter niet steeds even eenvoudig.  Welke leerprocessen beïnvloeden de ontwikkeling naar meer of minder probleemgedrag?  Hoe pak je kleuters met ‘storend’ gedrag aan?  In deze vorming staan we vooral stil bij het bevorderen van positief gedrag bij kinderen binnen fase 0.  Vanuit oplossingsgerichte en gedragstherapeutische interventies geven we handvaten om meteen aan de slag te gaan binnen fase 1. Deze praktijkgerichte vorming biedt ruimte om de vertaling te maken naar de eigen klaspraktijk dankzij verschillende voorbeelden.

doelgroep Leerkrachten kleuteronderwijs

locatie Thomas More, Turnhout

Universal Design for Learning (UDL) - online

Universal Design for Learning (UDL) - online

maandag 22 februari 2020 namiddag 19.30-21.30 uur

spreker An Kennes (Schoolmakers)

omschrijving 

Uit alle hoeken hoor je advies: autisme pak je zo aan, dyslexie net iets anders.  Daardoor worden leerkrachten uitgedaagd om overzicht te krijgen in een waaier van tips en tricks.  Tijdens deze vorming wordt dit alles anders bekeken: vanuit de hoek van wie jij bent als leraar (je lerarenstijl) en wie jouw groep leerlingen zijn.  Met UDL krijgen leerkrachten meer overzicht, verliezen ze zich niet in chaos omdat je via UDL voor jezelf en de leerlingen zorgt.  Er wordt vertrokken van het breed kijken naar uitzonderlijke maatregelen en gaan dan via de ‘opmaak’ van een bepaalde les doelgericht kijken mét aandacht voor jouw manier van lesgeven.

doelgroep Leerkrachten kleuteronderwijs,  leerkrachten lager en buitengewoon onderwijs, zorgcoördinatoren, directies en beleidsondersteuners

locatie Thomas More, Turnhout