×

Kies uw gemeente/straat

We geven je graag informatie op maat.
Selecteer hier jouw gemeente en straat.

Kies uw gemeente/straat

Jouw gemeente niet in deze lijst?

Bent je op zoek naar ‘onderwijs en vorming’, geef dan het adres van je school in.

Voor alle andere bezoekers die niet een gemeente uit de werkingsgebied van IOK en IOK Afvalbeheer wonen of werken, geef ‘Geel’ en ‘Antwerpseweg’ in.

T 014 58 09 91        Vacatures  /  Contact          

Algemene voorwaarden

Je kan bij IOK een bouwgrond kopen indien je beantwoordt aan volgende voorwaarden :

  • Je bent 18 jaar.
  • Eigendomsvoorwaarde:
    1. Ofwel heb je geen woning of bouwgrond in volle eigendom, noch het vruchtgebruik hierop, noch ben je in de mogelijkheid er in te wonen of er op te bouwen.
    2. Ofwel heb je wel een woning of bouwgrond in volle eigendom of vruchtgebruik of ben je in de mogelijkheid er in te wonen of er op te bouwen.  De voorwaarden om dan alsnog in aanmerking te kunnen komen, kunnen per project variëren en kan je bijgevolg raadplegen bij de concrete informatie over het betrokken project.  Wel dien je je ertoe te verbinden de woning of bouwgrond te verkopen binnen de 5 jaar na aankoop van de bouwgrond van IOK.

VERPLICHTINGEN

Als je bij IOK een bouwgrond koopt, moet je volgende verplichtingen naleven :

  • Starten met de bouw van een woning binnen de 4 jaar na de aankoop.
  • De woning bewonen binnen de 5 jaar na de aankoop.
  • De woning gedurende 10 jaar blijven bewonen.  Tijdens deze periode mag de grond en de opgerichte woning niet worden verkocht of verhuurd, noch mogen er zakelijke rechten op worden gevestigd.

Uiteraard heb je wel vrije keuze van aannemer en architect.

VOORRANGSREGELING

Voorrang zal verleend worden aan de kandidaat-kopers zonder eigendom .

Het gemeentebestuur kan eventueel voorrang geven aan groepen die aan bepaalde criteria voldoen. Die mogelijke voorrangsregeling kan je raadplegen bij de concrete informatie over de betrokken verkaveling.

Verkoop

De verkoop van een verkaveling verloopt in twee stappen :

1. Inschrijving

Na de uitvoering van alle infrastructuurwerken wordt een inschrijvingsperiode voorzien van minstens twee weken. Tijdens deze periode kan je je bij IOK inschrijven. Mogelijk wordt tijdens deze periode ook een inschrijvingsavond georganiseerd in de gemeente.

Partners die samenwonen en/of op éénzelfde adres gedomicilieerd zijn, kunnen niet afzonderlijk inschrijven.  Partners die niet samenwonen en/of op éénzelfde adres gedomicilieerd zijn en die afzonderlijk inschrijven, kunnen niet samen een bouwgrond kopen van IOK.  

In beide voorkomende gevallen worden beide inschrijvingen nietig verklaard.  Indien er discussies ontstaan over de doelgroep, worden deze beslecht door de directeur van IOK.

2. Verkoop

Na het afsluiten van de inschrijvingsperiode wordt een verkoopavond georganiseerd in de betrokken gemeente. De kandidaat-koper moet hier persoonlijk aanwezig zijn of zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde.

De verkoop gebeurt door loting, het tijdstip waarop je je hebt ingeschreven speelt hierbij dus geen rol.