×

Kies uw gemeente/straat

We geven je graag informatie op maat.
Selecteer hier jouw gemeente en straat.

Kies uw gemeente/straat

Jouw gemeente niet in deze lijst?

Bent je op zoek naar ‘onderwijs en vorming’, geef dan het adres van je school in.

Voor alle andere bezoekers die niet een gemeente uit de werkingsgebied van IOK en IOK Afvalbeheer wonen of werken, geef ‘Geel’ en ‘Antwerpseweg’ in.

T 014 58 09 91        Vacatures  /  Contact          

Verkoopsprocedure

Verkoop

De verkoop van een verkaveling verloopt in twee stappen :

1. Inschrijving

Na de uitvoering van alle infrastructuurwerken wordt een inschrijvingsperiode voorzien van minstens twee weken. Tijdens deze periode kan je je bij IOK inschrijven. Mogelijk wordt tijdens deze periode ook een inschrijvingsavond georganiseerd in de gemeente.

Partners die samenwonen en/of op éénzelfde adres gedomicilieerd zijn, kunnen niet afzonderlijk inschrijven.  Partners die niet samenwonen en/of op éénzelfde adres gedomicilieerd zijn en die afzonderlijk inschrijven, kunnen niet samen een bouwgrond kopen van IOK.  

In beide voorkomende gevallen worden beide inschrijvingen nietig verklaard.  Indien er discussies ontstaan over de doelgroep, worden deze beslecht door de directeur van IOK.

2. Verkoop

Na het afsluiten van de inschrijvingsperiode wordt een verkoopavond georganiseerd in de betrokken gemeente. De kandidaat-koper moet hier persoonlijk aanwezig zijn of zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde.

De verkoop gebeurt door loting, het tijdstip waarop je je hebt ingeschreven speelt hierbij dus geen rol.