Naar inhoud

Contact

Samen verslaan we het asbestbeest

T 014 56 27 75
e-mail

Subsidies voor het laten ophalen van asbestgolfplaten en -leien

asbest aan huis ophalen

Nieuwe ophalingen van asbest (plaatzakken en containers) aan huis worden niet meer ingepland. Dit komt onder meer dat onze voorraad mondmaskers (PP3), die moeten beschermen tegen asbest, zijn afgeleverd bij de ziekenhuizen.

In september hervatten we de ophalingen aan huis van asbest. Vanaf september kunt u hiervoor opnieuw contact opnemen via 014 56 27 75.

Kunt u niet wachten? Dan vindt u hier de lijst met erkende aannemers voor de verwijdering van asbest.

De aanwezigheid van asbest in en rond woningen houdt gezondheidsrisico’s in. Ook in de Kempen zijn er nog te veel gebouwen waarvan de daken en gevels bestaan uit asbestcementleien of –golfplaten. De Kempense gemeenten, OVAM en IOK Afvalbeheer maken werk van een versnelde afbouw van asbest.

Vanaf september 2020 wordt het asbestproject weer opgestart.

Vanaf september is het mogelijk om hechtgebonden asbest thuis te laten ophalen. Concreet leveren we plaatzakken of een container (15m³) en persoonlijke beschermingsmiddelen. Je vult deze zelf met jouw asbestgolfplaten en/of asbestcementleien. Nadien komt IOK Afvalbeheer de zakken of container ophalen. Niet gratis, maar wel aan sterk gereduceerde tarieven door de tijdelijke ondersteuning van Vlaanderen. Tot 80% goedkoper.

Waarom is het asbestproject voorlopig stopgezet?

Een van de reden voor de tijdelijke stopzetting is het tekort van beschermingsmiddelen. IOK Afvalbeheer schonk haar volledige voorraad aan FFP3 maskers aan de Kempense ziekenhuizen. Er kunnen momenteel ook geen nieuwe aangekocht worden, volgens onderstaand ministerieel besluit.

2.Het ministerieel besluit van 23 maart 2020 (art.3 – FOD Economie) verbiedt momenteel de verkoop van mondmaskers type FFP2 en FFP3 aan particulieren. Dit omdat er nog steeds een schaarste is. De maskers zijn voorbehouden voor de zorg en voor bepaalde industriële sectoren die de maskers nodig hebben (codex welzijn op het werk). Particulieren kunnen ze enkel krijgen op voorschrift van een arts. Dit betekent dat particulieren die thuis asbest willen verzamelen om naar het recyclagepark te brengen, momenteel niet de kans hebben om zelf het nodige beschermingsmateriaal hiervoor aan te kopen. Het gebruik van dit materiaal is echter iets wat sterk aangeraden wordt, onder meer vanuit de Vlaamse overheid. Als de inzameling van asbestcement opnieuw start, is het noodzakelijk dat naast de medewerkers van de recyclageparken, ook de mensen thuis zich voldoende kunnen beschermen tegen asbestvezels.

- ministerieel besluit van 23  maart 2020 (artikel 3) http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/03/23/2020040774/justel

- instructies op de webstek van de OVAM rond het zelf verwijderen van asbestcement https://ovam.be/asbest-zelf-verwijderen