×

Kies uw gemeente/straat

We geven je graag informatie op maat.
Selecteer hier jouw gemeente en straat.

Kies je gemeente/straat

Jouw gemeente niet in deze lijst?

Bent je op zoek naar ‘onderwijs en vorming’, geef dan het adres van je school in.

Voor alle andere bezoekers die niet een gemeente uit de werkingsgebied van IOK en IOK Afvalbeheer wonen of werken, geef ‘Geel’ en ‘Antwerpseweg’ in.

        Vacatures  /  Contact          

Afval voorkomen

Afval voorkomen blijft de belangrijkste doelstelling van het Kempense afvalbeleid. Het afval dat er is, moeten we zo nuttig mogelijk inzetten. Kempenaren zijn kampioen in sorteren. 73% van het huishoudelijk afval wordt selectief ingezameld en gerecycleerd.

Het Kempens restafval wordt in de mechanisch-biologische scheidingsinstallatie verwerkt tot secundaire grondstoffen en SRF (solid recovered fuel), een secundaire brandstof.