×

Kies uw gemeente/straat

We geven je graag informatie op maat.
Selecteer hier jouw gemeente en straat.

Kies je gemeente/straat

Jouw gemeente niet in deze lijst?

Bent je op zoek naar ‘onderwijs en vorming’, geef dan het adres van je school in.

Voor alle andere bezoekers die niet een gemeente uit de werkingsgebied van IOK en IOK Afvalbeheer wonen of werken, geef ‘Geel’ en ‘Antwerpseweg’ in.

        Vacatures  /  Contact          

Bedrijventerreinmanagement

Met bedrijventerreinmanagement (BTM) wordt de kwaliteit van de bedrijventerreinen op peil gehouden, voor en door de gevestigde bedrijven. Een verloedering van het terrein wordt zo voorkomen, en krachten worden gebundeld om knelpunten (vb. bewegwijzering, beveiliging, enz.) gezamenlijk op te lossen en opportuniteiten (vb. collectieve afvalinzameling, gezamenlijk groenbeheer, enz.) aan te duiden.

Bedrijventerreinmanagement is sinds 2010 een verplichting op de bedrijvenzones ontwikkeld door IOK. Meer informatie hierover is terug te vinden bij het verplichtte bedrijventerreinmanagement. Ook andere bedrijvenzones binnen het werkingsgebied kunnen voor overkoepelende acties eveneens beroep doen op de ondersteuning van het bedrijventerreinmanagement.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de bedrijventerreinmanager:

foto Griet 

Griet Goor

T 014 56 32 87
GSM 0479 40 46 09

e-mail griet.goor@iok.be