×

Kies uw gemeente/straat

We geven je graag informatie op maat.
Selecteer hier jouw gemeente en straat.

Kies je gemeente/straat

Jouw gemeente niet in deze lijst?

Bent je op zoek naar ‘onderwijs en vorming’, geef dan het adres van je school in.

Voor alle andere bezoekers die niet een gemeente uit de werkingsgebied van IOK en IOK Afvalbeheer wonen of werken, geef ‘Geel’ en ‘Antwerpseweg’ in.

        Vacatures  /  Contact          

Kempens gft wordt groen gas en meer

Energieconversiepark (ECP) op het Milieubedrijf Beerse/Merksplas

Gft (groente-, fruit- en tuinafval) wordt energie

Eind 2017 start de uitvoering van het energieconversiepark op het Milieubedrijf Beerse/Merksplas. Door de integratie van een nieuwe voorvergistingsinstallatie in de bestaande composteringsinstallatie kan het potentieel aan energie dat aanwezig is in het aangevoerde gft maximaal benut worden. De energie zal ter plaatse benut worden, maar ook regionaal. Het potentieel aan energie komt qua profiel perfect overeen met de behoefte van de nabijgelegen site ‘Kolonie’ in Merksplas (5 km afstand). De overschot aan biogas wordt op een innovatieve manier getransporteerd naar de site, onder de vorm van biomethaan, via het aardgasnet.

De energie wordt door een warmtekrachtkoppeling als beschikbare warmte en elektriciteit energie-efficiënt en maximaal benut op de ‘Kolonie’. Op deze unieke locatie bevindt zich zowel historisch erfgoed (voormalige landloperskolonie), een strafinrichting en een centrum voor illegalen.

De opstart van de voorvergistingsinstallatie is voorzien voor november 2018. Op jaarbasis wordt er 35.000 ton gft verwerkt. De eindproducten van de vergistingsinstallatie zijn biogas en digestaat. Een deel van dit biogas wordt dus omgezet tot biomethaan. Het digestaat wordt verder gecomposteerd in de bestaande composteringsinstallatie. Zo wordt ook in de toekomst de productie van kwaliteitsvolle compost gegarandeerd.

De totale investeringskost op beide locaties bedraagt 15.550.000 euro.

Dit project wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de Vlaamse Overheid. Binnen EFRO werd 3.750.000 euro als projectkost ingebracht met betoelaging van 1.500.000 euro.

Groene energie voor ‘Kolonie in Merksplas’

Het project wil demonstreren hoe groene energie op de juiste plaats en op een innovatieve manier kan toegepast worden.

IOK Afvalbeheer wil door de integratie van een nieuwe voorvergistingsinstallatie in de bestaande composteringsinstallatie voor groente- fruit- en tuinafval het potentieel aan energie in deze afvalstromen maximaal regionaal benutten en deels ter plaatse toepassen voor de eigen energiebehoefte. Aangezien het potentieel aan energie qua profiel perfect overeenstemt met de behoefte van de nabijgelegen site ‘Kolonie in Merksplas’ (5 km afstand), voorziet het project bovendien om de overschot aan biogas op innovatieve manier te transporteren, nl. onder de vorm van biomethaan, via het aardgasnet.

De energie wordt middels een warmtekrachtkoppeling als beschikbare warmte en elektriciteit energie-efficiënt en maximaal benut op de ‘Kolonie’.

Op deze unieke locatie bevindt zich zowel historisch erfgoed (voormalige landloperskolonie), een strafinrichting en een centrum voor illegalen. De gemeente Merksplas wenst als meest duurzame gemeente van Vlaanderen zijn profiel/ambitie kracht bij te zetten door ook op deze site samen met Kempens Landschap te gaan investeren in een innovatieve benadering op vlak van energie en duurzaamheid. Belangrijk is dat op deze wijze, in samenwerking met beheerder Kempens Landschap vzw, het grote erfgoedcomplex met Unesco-ambitie niet alleen op een duurzame manier wordt voorzien van energie, maar tevens een duurzaam financieel model genereert voor het grote erfgoedcomplex. Dit project geeft mede invulling aan het Vlaamse regeerakkoord en kan als demonstratieproject in de Noorderkempen worden beschouwd voor grote erfgoedcomplexen.

 

logo's subsidie