×

Kies uw gemeente/straat

We geven je graag informatie op maat.
Selecteer hier jouw gemeente en straat.

Kies je gemeente/straat

Jouw gemeente niet in deze lijst?

Bent je op zoek naar ‘onderwijs en vorming’, geef dan het adres van je school in.

Voor alle andere bezoekers die niet een gemeente uit de werkingsgebied van IOK en IOK Afvalbeheer wonen of werken, geef ‘Geel’ en ‘Antwerpseweg’ in.

T 014 58 09 91        Vacatures  /  Contact          

Mooimakers

IOK Afvalbeheer start een nieuw Mooimakers’ coachingtraject met de gemeenten Dessel, Meerhout, Merkplas en Rijkevorsel.
Samen gaan we strijd aan tegen zwerfvuil en sluikstort.
Door middel van dit coachingtraject helpen we de lokale besturen om een effectief en efficiënt beleid rond deze problematiek uit te bouwen en te implementeren.

Het traject duurt 3 jaar en introduceert enkele beproefde maatregelen zoals bijvoorbeeld een vuilnisbakkenplan, de aanpak van hotspots, uitbouw van de vrijwilligerswerking, de optimalisatie van de veegplannen en de handhavingsinstrumenten rond zwerfvuil en sluikstort.


Samen met de lokale besturen is er ook heel bewust voor gekozen om enkele vrije actiepunten naar voor te schuiven.
Het landelijke karakter van de gemeenten en de toenemende toeristische exploitatie hiervan brengt de nodige druk op de omgeving met zich mee. Talrijke evenementen, campings, wandel- en fietsroutes, sportwedstrijden, jeugdkampen, ruiterpaden, etc. In corona tijden hebben we massaal het buitengebied herontdekt maar we hebben nood aan een actieplan om onze prachtige natuur ook netjes te houden. De vele land- en tuinbouwbedrijven in de regio ondervinden de overlast aan den lijve en met de sector zal gepraat en gezocht worden naar duurzame oplossingen.
Kleine waterlopen, grachten, invals- en sluipwegen. Dit zijn ook elementen die de gemeenten karakteriseren en zijn vaak een magneet voor zwerfafval en sluikstort.
Samen brengen we de problemen in kaart en zullen we overleg plegen met alle betrokken partners om van onze gemeenten, propere en zwerfvuilvrije gemeenten te maken.


We kiezen ook voor de uitbouw van een strikt handhavingsbeleid gezien de cijfers van het zwerfvuil en sluikstort de verkeerde richting uitgaan.
IOK Afvalbeheer is hierin de ideale partner om een dergelijk beleid regionaal uit te bouwen en te versterken.


Mooimakers voorziet in dit coachingtraject een subsidie van 30.000 euro per gemeente om de nieuwe projecten, extra inspanningen en een deel van de bijkomende kosten op te vangen.

IOK Afvalbeheer is trouwens bijzonder fier dat het met bijna al haar lokale besturen een traject heeft (ge)lopen.
Onze regio mag trots een van de properste van Vlaanderen worden genoemd!