×

Kies uw gemeente/straat

We geven je graag informatie op maat.
Selecteer hier jouw gemeente en straat.

Kies je gemeente/straat

Jouw gemeente niet in deze lijst?

Bent je op zoek naar ‘onderwijs en vorming’, geef dan het adres van je school in.

Voor alle andere bezoekers die niet een gemeente uit de werkingsgebied van IOK en IOK Afvalbeheer wonen of werken, geef ‘Geel’ en ‘Antwerpseweg’ in.

        Vacatures  /  Contact          

DIFTAR e-loket

Ik heb een vraag over:
Contactgegevens
Met het doorsturen van dit webformulier stem ik er mee in dat mijn persoonsgegevens worden verzameld, geregistreerd en bewaard in de databanken van IOK Afvalbeheer. De gegevens worden enkel en alleen gebruikt door IOK Afvalbeheer voor niet-commerciële acties. Ik neem kennis van het feit dat ik inzagerecht heb (Wet van 08.12_1992) en kan voor meer informatie terecht bij het openbaar register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Waterloolaan 115 in 1000 Brussel.