×

Kies uw gemeente/straat

We geven je graag informatie op maat.
Selecteer hier jouw gemeente en straat.

Kies je gemeente/straat

Jouw gemeente niet in deze lijst?

Bent je op zoek naar ‘onderwijs en vorming’, geef dan het adres van je school in.

Voor alle andere bezoekers die niet een gemeente uit de werkingsgebied van IOK en IOK Afvalbeheer wonen of werken, geef ‘Geel’ en ‘Antwerpseweg’ in.

        Vacatures  /  Contact          

Duurzaamheid als rode draad

IOK ondersteunt gemeenten bij de uitbouw van een duurzaam beleid, met bijzondere focus op energie en klimaat. Alle 29 Kempense gemeenten nemen deel aan het streekproject Kempen2030, met de ambitie om de uitstoot van CO2 met 40% te verlagen tegen 2030, onze energievoorziening duurzaam en betaalbaar te maken én om onze regio weerbaar te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Dat doen ze o.a. door hun gebouwen energiezuiniger te maken, fietsverplaatsingen te promoten, hernieuwbare energie te stimuleren, meer bomen en groen aan te planten… IOK coördineert dit streekproject en ondersteunt gemeenten bij het uitwerken van een klimaatactieplan, de organisatie van regionale acties, de uitbouw van een breed partnerschap… Meer informatie over Kempen2030 kan je vinden op www.kempen2030.be.

Ook in de interne werking is maatschappelijk verantwoord ondernemen een rode draad. IOK heeft een sterk duurzaamheidsteam uitgebouwd. Het klimaatactieplan van IOK heeft de ambitie om als organisatie klimaatneutraal te zijn in 2020. Concreet wordt er gewerkt rond energiebesparing in gebouwen (installatie zonnepanelen, vernieuwing verwarmingsinstallaties…), een milieuverantwoord productgebruik (100% gerecycleerd papier, afvalpreventie en recyclage…) en rond duurzaam woon-werkverkeer (fietspromotieacties, elektrische dienstwagens, carpoolen en videoconferencing…).