×

Kies uw gemeente/straat

We geven je graag informatie op maat.
Selecteer hier jouw gemeente en straat.

Kies je gemeente/straat

Jouw gemeente niet in deze lijst?

Bent je op zoek naar ‘onderwijs en vorming’, geef dan het adres van je school in.

Voor alle andere bezoekers die niet een gemeente uit de werkingsgebied van IOK en IOK Afvalbeheer wonen of werken, geef ‘Geel’ en ‘Antwerpseweg’ in.

T 014 58 09 91        Vacatures  /  Contact          

Bedrijventerreinmanagement op nieuwe zones

Op de zones die door IOK worden ontwikkeld (sinds 2010) is bedrijventerreinmanagement een verplicht onderdeel. De gevestigde bedrijven betalen jaarlijks een bedrijventerreinmanagementbijdrage die gebruikt wordt voor de ondersteuning door het bedrijventerreinmanagement en om delen die werden aangelegd ten behoeve van de bedrijven (groenzones, gemeenschappelijke parkings, waterbuffers, blusbekkens, ....) samen te onderhouden. Ook andere behoeften of knelpunten kunnen gezamenlijk worden opgenomen (bewegwijzering, afvalinzameling, strooidienst, ...).

De bedrijventerreinmanager is het aanspreekpunt voor de gevestigde bedrijven voor alle terreingebonden zaken.

Volgende bedrijvenzones beschikken over verplicht bedrijventerreinmanagement: