×

Kies uw gemeente/straat

We geven je graag informatie op maat.
Selecteer hier jouw gemeente en straat.

Kies je gemeente/straat

Jouw gemeente niet in deze lijst?

Bent je op zoek naar ‘onderwijs en vorming’, geef dan het adres van je school in.

Voor alle andere bezoekers die niet een gemeente uit de werkingsgebied van IOK en IOK Afvalbeheer wonen of werken, geef ‘Geel’ en ‘Antwerpseweg’ in.

        Vacatures  /  Contact          

Thema water

Hidrodoe werkte in samenwerking met IOK een waterproject uit. Het is een watertraject voor de 2de en 3de graad van het basisonderwijs waarbij de school uit 4 verschillende lessen kan kiezen.

Het traject bestaat uit een voorbereidende les in de klas, een bezoek aan Hidrodoe en een eventuele nabeschouwing in de klas. De lessen worden zo dicht mogelijk bij het bezoek aan Hidrodoe ingepland.

Het is eveneens mogelijk om een module te kiezen zonder dat er een bezoek aan Hidrodoe plaastvindt. In dit geval vindt er geen nabeschouwing plaats.

Gratis vervoer naar Hidrodoe

Met een MOS-pas kan je gratis naar Hidrodoe met De Lijn indien je school een MOS-school is en de groep niet groter is dan 30 personen. Vul minimaal 10 dagen voor je reist een aanvraag in via www.lne.be/mos-pas-voor-bus-en-tram

Aanbod van lessen

Aanbod van lessen

Les 1 'Waterverbruik'
2de graad - duur 50 minuten

De leerlingen leren op een speelse manier hoeveel water ze verbruiken in hun dagelijkse leven en hoe ze dit waterverbruik naar beneden kunnen halen. Aan de hand van een demonstratie wordt ook getoond hoe kostbaar water is.

Les 2 'Drinkwaterproductie'
2de graad en 3de graad - duur 50 minuten

De leerlingen leren op een speelse manier hoe drinkwater wordt geproduceerd en wordt vervoerd tot het bij hen thuis uit de kraan loopt. Ze leren ook waar op aarde overal water voorkomt en in welke vormen.

Les 3 'Waterproblematiek in de wereld'
2de graad - duur 75 minuten (50 minuten indien Hidrodoe en nabeschouwing)

De leerlingen maken kennis met een aantal plaatsen op aarde waar er zich een probleem stelt met water. In groepjes gaan ze elk voor één locatie dit probleem verder bekijken. Ze leggen het probleem uit aan de rest van de klas door een leerlied of een waterdans te maken en dit voor te brengen.

3de graad - duur 75 minuten (50 minuten indien Hidrodoe en nabeschouwing)

De leerlingen nemen deel aan een congres over waterproblematieken in de wereld. Ze worden onderverdeeld in groepjes en gaan elk onderzoeken wat er mis is op deze locatie. Dit doen ze op een computer aan de hand van exe-bestanden met teksten, foto's filmpjes... Ze maken een poster waarop ze proberen om het probleem duidelijk te maken door middel van woorden, foto's, tekeningen... Aan het eind van de les stellen ze hun poster voor aan de rest van de klas

Les 4 'Nabeschouwing waterproblematiek in de wereld'
2de en 3de graad - duur 50 minuten - Enkel nabeschouwing wanneer klas naar Hidrodoe gaat.

De verschillende problematieken worden aan de hand van een 'ideale wereld' reflectiespel aan elkaar gekoppeld om zo tot een synthese te komen. Bij de derde graad worden de posters aan het begin van de les voorgesteld zodat men de volledige 50 minuten van de eerste les kan gebruiken om de posters te maken.