×

Kies uw gemeente/straat

We geven je graag informatie op maat.
Selecteer hier jouw gemeente en straat.

Kies je gemeente/straat

Jouw gemeente niet in deze lijst?

Bent je op zoek naar ‘onderwijs en vorming’, geef dan het adres van je school in.

Voor alle andere bezoekers die niet een gemeente uit de werkingsgebied van IOK en IOK Afvalbeheer wonen of werken, geef ‘Geel’ en ‘Antwerpseweg’ in.

T 014 58 09 91        Vacatures  /  Contact          

veel gestelde vragen

Waarom DIFTAR?

Waarom DIFTAR?

 • afvalberg verkleinen

 • de vervuiler betaalt

 • veel praktische voordelen

Afvalberg verkleinen

Het voorkomen van afval is een verdere uitdaging voor een duurzaam afvalbeleid. Het invoeren van DIFTAR is een extra stimulans om afval te voorkomen. Gezinnen die minder afval meegeven, betalen minder dan gezinnen die niet goed sorteren of afval voorkomen. Maar ook de kosten voor de verwerking van het afval in Herselt zullen dalen.

De vervuiler betaalt

DIFTAR is een eerlijk principe. Nu weegt de huisvuilzak, die voor iedereen evenveel kost, bij het ene gezin 4 kg en bij een ander gezin 9 kg. Nochtans betaalt onze gemeente voor de verwerking per ton restafval. Ook de aanbieding van gft kost evenveel voor ieder gezin. Maar in de ene gft-container wordt 5 kg aangeboden, in een andere 25 kg. Het ene gezin draagt dus minder bij aan de kosten voor de verwerking van afval, dan een ander.
Dat wil onze gemeente eerlijker maken. Een eerlijk systeem van kostenverdeling kan alleen door te meten hoeveel afval elk gezin aanbiedt bij de huis-aan-huisinzameling. Daarom gaan we het restafval en gft (keuken- en tuinafval) wegen. Wegen = Weten.

Door te kiezen voor DIFTAR wil de gemeente haar afvalberg verkleinen en de kosten voor afvalverwerking beperken. De gemeente wil het belastinggeld van haar inwoners investeren in de gemeente en niet overvloedig laten stromen naar afvalverwerking. De aanrekening per kilo van restafval en gft is een extra stimulans om afval te voorkomen en beter te sorteren. In vergelijkbare gemeentes daalt het aangeboden restafval gemiddeld 30% na de invoering van DIFTAR. Bij gft (keuken- en tuinafval) is de daling nog sterker, gemiddeld 50%. Inwoners van DIFTAR-gemeentes voorkomen dus afval en sorteren beter.

Veel praktische voordelen

Elk gezin krijgt een grijze en een groene container met chip om het afval te wegen.

 • Je hoeft dus nooit meer om huisvuilzakken of gft-lintjes.

 • Je hebt geen last meer van stinkende vuilzakken die ongedierte aantrekken.

 • Katten kunnen geen huisvuilzakken meer openhalen

 • Je gft-lintje kan nooit meer wegwaaien of afgetrokken worden. 

Hoe werkt DIFTAR?

Hoe werkt DIFTAR?

Om te weten hoeveel afval je precies meegeeft, wegen we het restafval en gft bij de ophaling. Wegen is alleen mogelijk met een afvalcontainer die voorzien is van een gegevens-chip.

Hoe werkt de chip in de container?

In de chip worden de volgende gegevens opgeslagen:
-      adresgegevens
-      containertype (restafval of gft) en containergrootte
-      unieke code en unieke containernummer
-      gegevens van de laatste 30 ledigingen (datum + gewicht)
Deze gegevens kunnen onmogelijk gewijzigd worden, zodat fraude te allen tijde uitgesloten is.
De afrekening gebeurt op basis van die gegevens. Een overzicht hiervan vind je op elke nieuwe betalingsuitnodiging.


Hoe wordt de container gewogen?

Tijdens de ophaalronde wordt de container voor en na lediging verschillende keren gewogen. Uit het gewichtsverschil is de hoeveelheid afval die je meegeeft meteen gekend. Afval dat bij lediging in de container achterblijft, wordt dus NIET aangerekend.

Hoe kan ik voorkomen dat iemand anders afval in mijn container stopt?

Hoe kan ik voorkomen dat iemand anders afval in mijn container stopt?

De ervaringen in andere IOK-gemeentes leert dat er weinig tot geen misbruiken zijn. Er zijn weinig meldingen van afval dat gedumpt wordt in iemand anders container.

Indien je je container toch wenst af te sluiten, kan je een container met slot aanvragen. Voor de aanvraag van dit slot betaal je eenmalig een bedrag van 35 euro (per container en per adres). Het slot kan enkel door de gebruiker en door de ophaaldienst worden geopend. IOK raadt aan om even af te wachten en pas te kiezen voor een slot als je echt misbruik merkt. 

Tips om misbruiken uit te sluiten:

 • Bied de DIFTAR-container aan voor de ophaling als hij volledig gevuld is. Zo kan er geen extra afval in gedaan worden.
 • Indien mogelijk zet je de container de dag van de ophaling pas buiten.

Wil je toch een slot aanvragen? 

Dat kan vanaf januari door te bellen naar het gratis nummer 0800 97 687. We raden aan om even af te wachten. Uit ervaring weten we dat er weinig misbruik is. 

Wat kost DIFTAR in Herselt?

infographic wat kost DIFTAR in Herselt?

Wat kost DIFTAR in Herselt?

infographic wat kost DIFTAR in Herselt?

We willen alle inwoners bewust maken van het feit dat afval laten verwerken geld kost en dat je best afval voorkomt. Met DIFTAR wordt het afval dus niet duurder in onze gemeente, wel eerlijker. Wat zijn de tarieven?

 • vaste kost: 4,5 euro per maand
 • kost gft-container: 0,5 euro per maand (een gft-container is niet verplicht)
 • restafval: 0,24 euro per kilo
 • gft: 0,10 euro per kilo

Wat gaat het kosten? Met DIFTAR worden de kosten voor afval eerlijker verdeeld. Gezinnen die meer afval produceren, betalen meer dan gezinnen die een veel kleinere afvalberg hebben. De aanrekening per kilo is eerlijk. Per kilo restafval betaal je 0,24 euro, voor gft is dat 0,10 euro per kilo. De huisvuilbelasting van 50 euro valt weg. In de plaats komt er een vaste kost van 4,5 euro per maand, of 54 euro per jaar. Deze vast kost is voor de gescheiden huis-aan-huisinzameling van afvalstoffen en de verwerking ervan, de toegang tot het recyclagepark, de verwerking van niet-betalende afvalstoffen op het recyclagepark en de algemene reinheid van de gemeente. Bekijk onderstaand rekenvoorbeeld, gebaseerd op de effectieve afvalhoeveelheden aan restafval en gft van een gemiddeld gezin in 2018. Met DIFTAR wordt het afval dus niet duurder in onze gemeente, wel eerlijker. Gezinnen die beter gaan sorteren en ook het gft verminderen, gaan minder betalen dan nu.

Daling van de afvalfactuur door de komst van P+MD

In het voorjaar van 2021 wordt in alle IOK-gemeentes de PMD-zak uitgebreid. PMD wordt dan P+MD. Vanaf dan kunnen plastic verpakkingen selectief ingezameld worden via de PMD-zak. Een groot deel ervan zijn verpakkingen die mits extra inspanningen toch een tweede leven kunnen krijgen. Jaarlijks heeft een gemiddeld gezin 18 tot 25 kg plastics die nu nog niet gerecycleerd worden. Je restafval zal dus flink slinken. Daarnaast verlaagt vanaf dan ook de prijs van de PMD-zak van 0,25 euro naar 0,15 euro per zak.

Zijn er toelagen?

Zijn er toelagen?

Voor verschillende doelgroepen die om een bepaalde reden meer afval produceren, komt de gemeente tussen in de kosten.

 • geboorte: éénmalig 18 euro/kind
 • medische reden (vb. incontinentie, nierdialyse thuis, stomapatiënten, een huidziekte met blaarvorming en loslating opperhuid, mucoviscidosepatiënten…): 54 euro per jaar. De toelage wordt jaarlijks toegevoegd aan je DIFTAR-saldo, als je het medische attest hiervoor binnenbrengt bij de financiële dienst op het gemeentehuis. Als er op het attest vermeld wordt dat de aandoening chronisch is, moet je dit attest maar 1 keer binnenbrengen. Vraag dus aan je dokter om dit expliciet te vermelden op het attest als de aandoening chronisch is.

 

Thuiscomposteren

Om inwoners met een tuin te motiveren om te composteren en niet te kiezen voor een gft-container subsidieert de gemeente de aankoop van een compostbak. Composteren kan je op een composthoop of in compostbakken of compostvaten. Je kan compostbakken aankopen via de gemeente. Herselt biedt compostbakken en –vaten aan een verminderde prijs.  Je betaalt zelf nog slechts 45 euro voor je compostbak en 30 euro voor een compostvat.

Daling van de afvalfactuur door de komst van P+MD

In het voorjaar van 2021 wordt in alle IOK-gemeentes de PMD-zak uitgebreid. PMD wordt dan P+MD. Vanaf dan kunnen plastic verpakkingen selectief ingezameld worden via de PMD-zak. Een groot deel ervan zijn verpakkingen die mits extra inspanningen toch een tweede leven kunnen krijgen. Jaarlijks heeft een gemiddeld gezin 18 tot 25 kg plastics die nu nog niet gerecycleerd worden. Je restafval zal dus flink slinken. Daarnaast verlaagt vanaf dan ook de prijs van de PMD-zak van 0,25 euro naar 0,15 euro per zak.

Waarom worden er ook vaste kosten aangerekend?

Waarom worden er ook vaste kosten aangerekend?

Met DIFTAR betaal je per kilo voor je restafval en gft. Met de kg-tarieven worden de verwerkingskosten voor restafval en gft betaald. Naast deze kg-tarieven betaal je ook een vaste maandelijkse kost van 4,5 euro (54 euro per jaar).

De vaste kost dient voor de financiering van:

 • de huis-aan-huisophaling van de verschillende fracties
  De vuilniswagen maakt wekelijks zijn ronde door alle toegankelijke straten om je afval voor je deur op te halen. Ook indien je geen afval hebt, zal de vuilniswagen langs je deur passeren om te zien of daadwerkelijk niets staat aangeboden. De gemeente laat heel veel fracties aan de deur ophalen. Naast gft, restafval, PMD en papier en karton laten we ook enkele malen per jaar grof vuil, snoeihout (vanaf 2020) en steenpuin(vanaf 2020)  ophalen.
 • de toegang tot het recyclagepark
  Iedereen heeft ook afval dat de vuilniswagen niet aan huis ophaalt. Daarom krijg je als inwoner toegang tot het recyclagepark. Er worden op het recyclagepark nog veel meer verschillende afvalfracties selectief ingezameld.
 • de lediging en reiniging van de straatvuilbakjes
  Iedere week maakt de gemeente een ronde langs de straatvuilnisbakken om deze te ledigen en te reinigen.
 • de algemene reinheid van de gemeente
  Zwerfvuil wordt aanzien als één van de meest storende elementen in onze directe leefomgeving. Onze gemeente heeft daarom op vele vlakken de strijd aangebonden met zwerfvuil. We worden hierin geholpen door vrijwilligers, onze Mooimakers. Het fenomeen sluikstorten bestaat al lang en zal helaas ook blijven bestaan na het invoeren van DIFTAR. De gemeente zet samen met haar inwoners in op een consequent handhavingsbeleid met betrekking tot deze problematiek. En neen, DIFTAR zal niet leiden tot meer sluikstorten. 

Zal DIFTAR leiden tot meer sluikstorten?

Zal DIFTAR leiden tot meer sluikstorten?

Het invoeren van DIFTAR zorgt niet voor extra sluikstorten. DIFTAR is reeds in 24 gemeentes in de Kempen ingevoerd. IOK Afvalbeheer heeft vastgesteld dat dit nergens tot een stijging van het aantal gevallen van sluikstorten heeft geleid.

Het fenomeen sluikstorten bestaat al lang en zal helaas ook blijven bestaan na het invoeren van DIFTAR. De gemeente zet samen met haar inwoners in op een consequent handhavingsbeleid met betrekking tot deze problematiek.

Kan ik extra zakken restafval aanbieden?

Kan ik extra zakken restafval aanbieden?

Dat kan. Indien je voor de volgende lediging meer afval hebt dan in jouw restafvalcontainer past, kan je dit aanbieden in extra zakken. Je stopt het afval in zakken die niet groter zijn dan de inhoud van jouw container. Dit mogen willekeurige zakken zijn.
Je telt het aantal zakken en belt naar de DIFTAR info-lijn op het nummer 0800 97 687, en dit ten laatste 2 werkdagen voor de ophaling zal plaatsvinden. Je mag ook mailen naar afvalbeheer@iok.be (minstens 3 werkdagen voor de ophaling).

Extra zakken worden enkel genoteerd bij een positief DIFTAR-saldo.

Op de dag van de ophaling, zet je de extra zakken naast jouw afvalcontainer. De afvalophalers nemen enkel de zakken mee als het aantal overeenkomt met wat is doorgeven.  Anders bestaat de kans dan een passant een extra zak heeft bijgezet, en jij ervoor betaalt.

De zakken worden in jouw restafvalcontainer gestopt en dan gewogen, zoals de rest van het restafval. Op die manier wordt het gewicht van de extra zakken geregistreerd op de chip van jouw container. Het gewicht van de extra zakken wordt verrekend via je DIFTAR-saldo.

aanbieden van extra restafvalzakken naast de container

Zal DIFTAR nog wel invloed hebben op onze afvalcijfers?

Zal DIFTAR nog wel invloed hebben op onze afvalcijfers?

Sorteeranalyses hebben aangetoond dat de huisvuilzak tot 40% afvalstromen bevat die er niet in thuishoren (gft, textiel, karton, papier, pmd …). DIFTAR stimuleert tot beter sorteren, wat leidt tot een daling van de hoeveelheid restafval. Als men daarnaast ook nog het aankoopgedrag aanpast, dan kan dit alleen maar een bijkomend positief effect hebben. Ervaringen hebben aangetoond dat er een aanzienlijke daling is van de hoeveelheid aangeboden restafval (tot 40%) bij de invoering van een DIFTAR-systeem voor de huis-aan-huisinzameling. Deze daling blijkt van blijvende aard te zijn. Ondertussen zijn reeds 21 gemeenten binnen het werkingsgebied van IOK Afvalbeheer gestart met DIFTAR. Dit resulteerde in een gemiddelde daling van de hoeveelheid restafval met 30% en van de hoeveelheid gft zelfs met 50%.

Moet ik een DIFTAR-container nemen?

Moet ik een DIFTAR-container nemen?

 • Ieder gezin ontvangt een grijze restafvalcontainer. Deze kan niet worden geweigerd.
 • Bedrijven en tweede verblijven hebben vrije keuze.
 • Wie bij zijn bedrijf woont, is als gezin verplicht om in te stappen in het DIFTAR-systeem. Als bedrijf heb je de vrije keuze.
 • Huishoudelijk afval aanbieden in de bedrijfsafvalcontainer wordt gezien als sluikstorten.
 • Je bent niet verplicht om een gft-container te nemen.                         

Wanneer krijg ik een nieuwe betalingsuitnodiging?

Wanneer krijg ik een nieuwe betalingsuitnodiging?

Wanneer je DIFTAR-saldo een drempelbedrag van € 10 bereikt, krijg je een nieuwe betalingsuitnodiging. Het nieuwe bedrag is gebaseerd op de hoeveelheid afval die je meegeeft. Het is de bedoeling om met één betaling een jaar afval te kunnen meegeven.

Ik ga verhuizen. Wat doe ik met mijn DIFTAR-container?

Ik ga verhuizen. Wat doe ik met mijn DIFTAR-container?

De afvalcontainers horen bij de woning. Neem ze dus niet mee naar je nieuwe adres maar laat ze staan. Op het moment dat je je verhuis meldt op het gemeentehuis (via afmeldformulier) worden je containers geblokkeerd.
 

 • als je verhuist naar een andere gemeente wordt het resterende saldo teruggestort op jouw rekening
 • als je naar een ander adres in de gemeente verhuist, wordt je betaalde voorschotbedrag verder gebruikt op je nieuwe adres.


En als de nieuwe inwoners op je vorige adres ingeschreven zijn, worden zij de nieuwe referentiepersonen van de containers.

Indien er geen containers aanwezig zijn op je nieuwe adres, kan je deze aanvragen op het gemeentehuis wanneer je jouw inhuizing meldt.